• Strategisch advies bij de exploitatie van bedrijventerreinen?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.

 • Natuurontwikkeling met opbrengsten uit woningbouw?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.

 • Tegelijkertijd de waterveiligheid en de leefbaarheid van de stad vergroten?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.

 • Gebiedsontwikkeling in en rondom het Tjeukemeer faciliteren?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.

 • Aanpak stikstof en vergroting biodiversiteit?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.

 • Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.

 • Complexe opgave vertalen naar proces en plan?
  Bureau Rekenruimte ziet de ruimte.