• Natuurontwikkeling met opbrengsten uit woningbouw?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Strategisch advies bij de exploitatie van bedrijventerreinen?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Waterveilige en levendige stadskade?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Gebiedsontwikkeling in en rondom het Tjeukemeer faciliteren? Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Aanpak stikstof en vergroting biodiversiteit? Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Innovatieve vispassage op complexe locatie?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Waterveiligheid en natuurontwikkeling slim organiseren?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.