• Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Waterveiligheid en natuurontwikkeling slim organiseren?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Waterveilige en levendige stadskade?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Natuurontwikkeling met opbrengsten uit woningbouw?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.