• Natuurontwikkeling met opbrengsten uit woningbouw?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Strategisch advies bij de exploitatie van bedrijventerreinen?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Gebiedsontwikkeling in en rondom het Tjeukemeer faciliteren? Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Aanpak stikstof en vergroting biodiversiteit? Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Waterveiligheid en natuurontwikkeling slim organiseren?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Tegelijkertijd de waterveiligheid en de leefbaarheid van de stad vergroten?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.

 • Bedrijvigheid en toerisme samen versterken.?
  Bureau rekenruimte ziet de ruimte.