Terug naar projectoverzicht

Herontwikkeling locatie dorpshuis Tienhoven

In het dorp Tienhoven (Utrecht) wil de lokale gemeenschap graag het voorzieningenniveau behouden door de activiteiten in het dorp uit te breiden. Daarom zijn er plannen om de locatie van het huidige dorpshuis, sportvereniging en basisschool te herontwikkelen, zodat verenigingen optimaal kunnen functioneren. Voor de herontwikkeling zijn stedenbouwkundige voorkeursmodellen ontwikkeld door SVP die bureau Rekenruimte van een financiële analyse heeft voorzien. Door het gelijk opgaan van rekenen en tekenen is het proces een stap verder gebracht. Het uiteindelijk gekozen voorkeursscenario (inclusief financiële dekking) dient na consultatie met de bewoners nog in besluitvorming te worden gebracht.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, bel of mail Matthijs de Kleine.