Terug naar projectoverzicht

Detachering

De gemeente Ede had als gevolg van het vertrek van twee planeconomen een acute capaciteitsvraag in 2015 en 2016. Voor de afdeling grondzaken heeft bureau Rekenruimte de jaarlijkse actualisaties gedaan, kwartaalrapportages geleverd en risicoanalyses uitgevoerd. Tijdens deze detachering is voor een grote uitleglocatie het financiële kader door onze planeconoom geschetst en financieel onderbouwd. Voor een tweetal grote bedrijventerreinen is een advies gegeven voor de te hanteren grondprijzen en voor een nog op te starten bedrijventerrein is de definitieve grondexploitatie en een exploitatieplan opgesteld. Dit diverse palet aan vraagstukken toont de veelzijdigheid van onze planeconomen. Bureau Rekenruimte is multi-inzetbaar in een gemeentelijke organisatie.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, neem dan contact op met Herman Sol.