Privacyverklaring

 

Inleiding

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte nemen uw privacy zeer serieus en zullen informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Bureau Ruimtewerk is gevestigd aan Thorbeckegracht 39, 8011 VN te Zwolle. Bureau Rekenruimte is gevestigd aan ’t Zand 17, 3811 GB Amersfoort. Beide bureaus zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u klant bent van onze organisatie of wanneer u contact met ons hebt, denk aan uw naam, telefoonnummer ofe-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het uitvoeren van onze overeenkomst

Met uw persoonsgegevens kunnen wij:

 • Een goede dienstverlening aan u leveren
 • Contact met u houden

Hiervoor verzamelen wij:

 • Naam organisatie
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres

Contactformulier op de website

Met uw persoonsgegevens kunnen wij:

 • Uw aanmelding voor een nieuwsbrief verwerken

Hiervoor verzamelen wij:

 • Naam organisatie
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres

Het verbeteren van onze website (gebruik cookies)

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte gebruiken analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor de dienstverlening van bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte is het niet noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Met wie delen wij persoonsgegevens

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bureau Ruimtewerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureauruimtewerk.nl.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bureauruimtewerk.nl.

Wat is onze visie op privacy

Bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte zijn zuinig op uw persoonsgegevens en hebben de intentie niet meer te verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Als we deze privacyverklaring herzien, zullen wij u op de hoogte brengen door de nieuwe privacyverklaring op www.bureauruimtewerk.nl / www.bureaurekenruimte.nl te publiceren.Wijzigingen in de privacyverklaring gaan in op het moment dat de herziene versie is gepubliceerd op onze websites. Het gebruik van onze websites betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Versiebeheer

Datum: 28 mei 2018
Versie 1.0
Gemaakt door: bureau Ruimtewerk / bureau Rekenruimte
Omschrijving van de aanpassing: eerste versie