Terug naar projectoverzicht

Sleutelprojecten Stad en Regio

In 2010 heeft de provincie Gelderland zich ten doel gesteld om een aantal projecten in verschillende gemeenten financieel te ondersteunen en de voortgang te bespoedigen. Dit om de economie in de regio te stimuleren. In dat kader heeft de provincie diverse afspraken gemaakt met meerdere gemeentes. Deze sleutelprojecten worden momenteel uitgevoerd. In het kader van haar toezichthoudende rol, adviseert bureau rekenruimte de provincie over de planeconomische, procesmatige en juridische aspecten van de voortgang en de samenwerking.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, Herman Sol helpt u graag verder.