Terug naar projectoverzicht

Steengoed Benutten

SteenGoed Benutten is het ontwikkelprogramma van de provincie Gelderland dat gericht is op de aanpak van leegstand en/of dreigende leegstand op beeldbepalende plekken in steden en dorpen. De provincie kiest in haar aanpak voor een gebiedsgerichte aanpak. De nieuwe functie(s) passen binnen de visie op het gebied en leiden niet tot problemen elders. De betrokkenheid van de provincie is erop gericht om het gebied beter te laten functioneren, oftewel mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker te maken. Bureau Rekenruimte ondersteunt de provincie bij de uitvoering van dit programma, door financieel-economische kennis projecten verder te helpen, als inhoudelijk sparringpartner van de provincie en subsidieaanvragen van gemeenten te beoordelen. Het grootste project dat hierbij is beoordeeld betreft de herontwikkeling van de voormalig Rijkswaterstaat-toren naar Helix, een toren met ruim 325 studentenwoningen. De komst van de studenten zorgt voor een impuls in de wijk Presikhaaf. Het project is de grootste kantoortransformatie buiten de Randstad en is mede tot stand gekomen door een bijdrage van € 1,0 miljoen uit SteenGoed Benutten.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, Herman Sol helpt u graag verder.