Terug naar projectoverzicht

Rood voor groen

In het centrum van de provincie Utrecht en in het Hart van de Heuvelrug ontstond aan het begin van deze eeuw de noodzaak om natuurontwikkeling te stimuleren en te bevorderen. Hiervoor hebben de provincie Utrecht en 17 andere partijen hebben in 2006 het programma Hart van Heuvelrug gedefinieerd. Het programma zorgt er voor dat samen met de gemeentes de grootschalige groenontwikkeling van de heuvelrug en vliegbasis wordt gerealiseerd en gefinancierd. Vooral de opzet van het financieren van natuur door rode ontwikkelingen is de basis van het succes. Dit project is vervolgens vormgegeven in een samenwerkingsovereenkomst, die onlangs (2016) is geactualiseerd. Vanaf 2006 t/m 2016 heeft bureau Rekenruimte het programmabureau geadviseerd over diverse planeconomische, juridische en procesmatige aspecten van de programma. Wij hebben aan de wieg gestaan van het programma, het programma financieel begeleid en samen met de provincie gezorgd voor een frisse kijk op de nieuwe samenwerking vanaf 2016.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, mail of bel Herman Sol.