Terug naar projectoverzicht

Planeconomie bedrijventerrein BLEIZO en Hoefweg

Bureau Rekenruimte vervult de rol van planeconomisch en financieel strategisch adviseur voor de Gemeenschappelijke Regeling BLEIZO en Bedrijvenschap Hoefweg. Er wordt een gebied van ongeveer 120 hectare ontwikkeld waar een mix van functies is voorzien, waarvan het grootste gedeelte bedrijventerrein is. Bureau Rekenruimte beheert de grondexploitaties, levert tussenrapportages en doet de jaarlijkse herziening inclusief een risicoanalyse. Wij sturen bij indien nodig, geven strategisch advies wanneer daar behoefte aan is en zijn te allen tijde bereikbaar en zichtbaar voor de opdrachtgever.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, Herman Sol en Matthijs de Kleine helpen u graag verder.