Oldenzaal - winkelcentrum De Thij
Opstellen globale grondexploitatie voor 2 varianten en advisering over vervolgstrategie voor winkelcentrum De Thij in Oldenzaal
Lees verder
Zeist - kantorenlocatie
Planeconomische advisering over ontwikkelingsmogelijkheden kantorenlocatie in Zeist
Lees verder
Achterveld - Groot Agteveld
Ontwikkeling onder voorwaarden
Lees verder
Provincie Gelderland - Beoordeling sleutelprojecten
Herijking financiële bijdrage provincie Gelderland in sleutelprojecten
Lees verder