Terug naar projectoverzicht

Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

Glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Om deze sectoren een gezonde toekomst te bieden en tegelijkertijd de landschappelijke inpassing en leefbaarheid in het gebied te versterken, heeft de provincie Gelderland een inpassingsplan opgesteld. Bureau Rekenruimte heeft de businesscase voor het inpassingsplan geschreven en vervolgens de financiële onderhandelingen tussen publieke samenwerkingspartners begeleid. Vervolgens is de financiële en programmatische onderbouwing van het inpassingsplan tot aan Raad van State met succes verdedigd en is een kostenverhaalstrategie opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de intensiveringsgebieden. Aan de hand van deze kostenverhaalstrategie adviseren wij de provincie en het projectbureau met betrekking tot de financiële onderbouwing van kostenverhaal bij tuinbouwinitiatieven.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, Herman Sol en Matthijs de Kleine staan u graag te woord.