Terug naar nieuwsoverzicht

Ruimte voor de rivier

Eén van de meest ambitieuze projecten van Rijkswaterstaat is bijna afgerond. In een NOS artikel wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat onder de noemer Ruimte voor de Rivier een aantal prestigeprojecten heeft afgeleverd dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen door rivieren. Ruimtewerk collega’s Jan Ponsioen en Jacob Jan van Burg hebben vele jaren bijgedragen aan Ruimte voor de Rivier door de invulling van de Rijkscoördinatie van de benodigde besluiten op grond van onder andere de Waterwet, Wet Natuurbescherming en Wabo.

Wat was jouw bijdrage aan Ruimte voor de rivier?
Jan: “Wij hebben invulling gegeven aan de Rijkscoördinatie (Wro artikel 3.35) en in die rol hebben wij het proces begeleid om de benodigde (ontwerp)besluiten tijdig en onderling afgestemd tot stand te laten komen. Benodigde besluiten konden onder andere zijn Rijksinpassingsplan, Bestemmingsplan, Projectplan Waterwet, Vergunning en/of Wet natuurbescherming, Omgevingsvergunningen en Watervergunning. In geval van zienswijzen hebben we samen met de betrokken bevoegd gezagsinstanties gezorgd voor een gemeenschappelijke beantwoording in een reactienota.”

Wat geeft jou de veel voldoening als je terugkijkt?
Jan: “Daarvoor hoef ik niet terug te kijken. Ik kan elke dag kijken naar de mooie resultaten tijdens een wandeling langs de IJssel in Deventer. De rivierverruiming in Deventer heeft geleid tot een prachtig contrast tussen stedelijk gebied en robuust rivierenlandschap. En de IJssel, die stroomt onverstoorbaar door alsof het altijd al zo was.”

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Jan Ponsioen of Jacob Jan van Burg