Terug naar nieuwsoverzicht

Dinant Hommes schittert in aankondigingsfilmpje Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dinant Hommes is als omgevingsmanager actief betrokken bij het project Marswetering Dalfsen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Het doel van dit project is om de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in de regio te verbeteren. Ook worden stuwobstakels voor vissen zoveel mogelijk opgeheven. Fase 1 wordt naar verwachting dit voorjaar afgerond. Fase 2 start waarschijnlijk aan het einde van dit jaar, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Dinant schittert in een filmpje van WDOD waarin fase 2 wordt aangekondigd en hij geïnteresseerden van harte welkom heet op de inloopbijeenkomst op 13 februari. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe plannen en ideeën uit de doeken gedaan. Geïnteresseerd? Check het filmpje en komt dat zien!