Artikelen door Matthijs de Kleine

Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

Medewerkers van bureau Ruimtewerk dragen bij aan diverse projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een van die projecten is het onlangs vastgestelde peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de […]

Creatieve oplossingen: Mural

In het kader van de Toekomstvisie van gemeente de Wolden zijn de afgelopen weken verschillende brainstormsessies gehouden met circa 60 stakeholders over de toekomst van de gemeente De Wolden. In de verschillende sessies hebben we gesproken over onder meer de volgende thema’s: de agrariër en zijn omgeving, aanpassen aan het klimaat en prettig wonen in […]

Jong geleerd, oud gedaan – Excursies De Hoven

Vorige week hebben wij samen met aannemer Bouwhuis excursies voor basisschoolleerlingen (groep 3, 4 en 5) georganiseerd bij De Hoven in Leek. Het project bevindt zich vlakbij de school. Tijdens een leuke ochtend hebben de kinderen veel geleerd over wat er allemaal moet gebeuren voordat het bouwen van nieuwe huizen kan beginnen. Wij merkten dat […]

Omgevingsmanagement Rheezermaten

Het gaat goed met de werkzaamheden aan de Vecht bij Hardenberg. Van boven is duidelijk te zien dat de Vecht een andere, meer natuurlijke loop krijgt. Dit komt onder andere ten goede aan de flora en fauna in het gebied. Wij zijn blij dat we aan dit project mogen bijdragen. Meer foto’s en filmbeelden zijn […]

Rheezermaten

Voor het project Rheezermaten verzorgen wij het omgevingsmanagement voor het herinrichten van het gebied Rheezermaten. Zo hebben wij een flyer gemaakt voor de nabijgelegen campings om zo de bezoekers te kunnen informeren over de werkzaamheden en het project. Op deze manier kunnen de campings hun gasten goed informeren over het project en wint het project […]

Voorbereiding Via A15 is afgerond

Om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt om de klus efficiënt en met zo min mogelijk overlast te […]

Landgoedontwikkeling Noordmanshoek Wijhe

Bureau Ruimtewerk heeft van Stichting De Noordmanshoek opdracht gekregen om de ontwikkeling van landgoed Noordmanshoek verder te brengen. Sinds een paar jaar werkt deze Stichting in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel aan de realisatie van een landgoed van circa 25 hectare aan de noordkant van Wijhe. Het landgoed moet de invulling krijgen van een […]

Project Nieuwe Wetering Bovenloop

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt plannen om de watergang “Nieuwe Wetering” in de gemeente Raalte opnieuw in te richten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project en hoort graag jullie ideeën of verbeteringen. Klik hier voor meer informatie.  

Start volgende Fase Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Dit project past binnen de gemeentelijke ambitie om op termijn energieneutraal te worden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is, mits de gemeente initiatiefnemer is. De gemeente wil omwonenden al vroeg betrekken bij dit soort initiatieven […]

Thuiswerken

Na een maandje thuiswerken hebben wij onze draai een beetje gevonden. Het overleggen gaat via skype of teams en het gezamenlijke koffiemomentje op de maandagochtend heeft een digitale vorm gekregen. Onze opdrachtgevers hebben ook inmiddels de weg gevonden in deze nieuwe manier van samenwerken en afstemmen met onze adviseurs van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. […]

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement presenteren gezamenlijke aanpak voor Toekomst- en Omgevingsvisie gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden is druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het opstellen van een omgevingsvisie een belangrijk speerpunt is in de bestuurlijk periode van 2018 tot 2022 en wil deze visie in samenspraak met zijn inwoners tot stand laten komen. Ook heeft de […]

Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe

Vanaf eind 2019 werkt bureau Ruimtewerk aan het Regionaal Adaptatie Plan om de regio Vallei en Veluwe klimaatrobuust te maken. Dit plan maken wij onder meer met 28 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe. Erik en Pieter verzorgen namens bureau Ruimtewerk samen met Jan Beldman (Buiten Organisatieadvies) de projectleiding. […]

Project Rheezermaten Hardenberg

De komende 2 jaar mogen we het omgevingswerk voor het project Rheezermaten te Hardenberg verzorgen. De combinatie Bouwhuis en NONAK gaan het werk uitvoeren in opdracht van waterschap Vechtstromen. Een prachtig project waardoor de Vecht nog mooier wordt!

Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland

“Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland”. Met die woorden opent de Stentor een nieuwsartikel van 27 januari jl.. Stichting de Noordmanshoek hoopt over een paar jaar van een braakliggende akker in Wijhe een mooie groene omgeving te hebben gemaakt, waar een mix van functies te vinden is. Er wordt gewoond op een havezate, gerecreëerd in […]

Inloopbijeenkomst Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Afgelopen maandag 27 januari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Deze bijeenkomst is georganiseerd, vanwege een onlangs afgerond onderzoek door Roenom naar de technische en financiële haalbaarheid van een zonnepark in de oksel van de afslag A7 Drachten-Centrum. Onze collega Michiel de Koning is namens de gemeente de projectmanager […]

Werkzaamheden herinrichting natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen

Onlangs is begonnen met werkzaamheden voor de herinrichting van het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de waterbergingscapaciteit van het gebied, de verbetering van de landbouwstructuur en de ontwikkeling van natuur. De voorbereiding voor de herinrichting van het gebied heeft behoorlijk veel voeten in aarde […]

Inrichtingsproject Marswetering Fase 2

Het inrichtingsproject Marswetering Fase 2 zal eind januari 2020 starten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Op dinsdag 21 januari a.s. is er een inloopbijeenkomst gepland. Lees hier het hele artikel over de Marswetering Fase 2.

Regionaal Adaptatie Plan – Regio Vallei en Veluwe

Afgelopen vrijdag (6 december jl.) heeft Erik Mateman de planning van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) gepresenteerd op de klimaattop van de regio Vallei en Veluwe. Erik is projectleider van het RAP. Het uiteindelijke doel is om op de volgende regionale klimaattop (4 december 2020) het RAP te laten ondertekenen door de bestuurders in de […]

Vaarwegenvisie

Onze collega Erik Mateman heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de vraag of een nieuwe inrichting voor de polder Hegewarren kansrijk is. Ook is onderzocht of het zinvol is om de gebiedsontwikkeling te koppelen met een nieuwe vaarweg naar Drachten. Afgelopen woensdag heeft Provinciale Staten van de provincie Fryslân ingestemd met een vervolgonderzoek. We zijn […]

Ruimtewerkgroepdag in Paasloo

Op maandag 11 november jl. vond de halfjaarlijkse Ruimtewerkgroepdag plaats. Op deze dag komen de collega’s van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte samen om van elkaar te horen waar men zich mee bezig houdt, om van elkaar te leren en natuurlijk om teambuildingsactiviteiten te verrichten. Traditioneel wordt de Ruimtewerkgroepdag georganiseerd op een locatie in de […]

Vervolgartikel SteenGoed Benutten in Grondzaken

  Herman Sol heeft vanuit Bureau Rekenruimte wederom een bijdrage geleverd aan een onlangs in Grondzaken gepubliceerd artikel. Samen met Aukje Las en Willemijn van den Berg van de provincie Gelderland heeft hij geschreven over de actuele ontwikkelingen van het provinciale programma Steengoed Benutten. In het afgelopen jaar heeft de succesvolle SteenGoed Challenge plaatsgevonden en […]

Op bezoek bij Bouwhuis Aannemingsmaatschappij B.V.

Eind september en begin oktober organiseert bureau Ruimtewerk een zestal excursies voor basisschoolleerlingen. Groep 6, 7 en 8 van de Brede School in Leek bezoeken de bouwplaats van Bouwhuis Aannemingsmaatschappij “Bouwmij” B.V., gelegen nabij de school. Collega Marlous Rosegaar leidt de leerlingen rond samen met de medewerkers van Bouwhuis en de gemeente Westerkwartier. Op deze […]

Werkbezoek Frank Wissink (Heemraadslid) en Rosemarie Amptink (directielid)

Vorige week donderdag hebben Frank Wissink en Rosemarie Amptink een werkbezoek gebracht aan het project: “verleggen leidingen i.v.m. verlenging A15 en verbreding A12”. Tijdens dit werkbezoek heeft Erik Mateman van ons bureau een toelichting gegeven op het omgevingsmanagement en hoe binnen het project is omgegaan met de vele bezwaren van omwonenden als gevolg van de […]

Ruimtewerkgroepdag 23 mei 2019 in Kampen

Vorige week waren bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte in Kampen voor onze Ruimtewerkdag. We zijn de middag begonnen met een heerlijke lunch in De Leuke Hanzestad in Kampen. Aansluitend heeft onze collega Marieke Bethlehem verteld over haar betrokkenheid bij de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS) bij de Provincie Overijssel. Erik Mateman presenteerde het project de […]

Afscheid van onze collega Nikki Bos

Na ruim 3 jaar gewerkt te hebben bij bureau Ruimtewerk, heeft Nikki vorige week afscheid genomen. Nikki heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat aan de slag als omgevingsmanager (divisie Water & Milieu) bij Arcadis. Nikki, we wensen jou veel plezier met je nieuwe baan!

Koning Willem-Alexander neemt het Reevediep in gebruik

Op donderdagochtend 14 maart 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning officieel het Reevediep in Kampen in gebruik genomen. Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer en is gerealiseerd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt […]

Steengoed Benutten in vakblad Grondzaken & Gebiedsontwikkeling

Bureau Rekenruimte heeft bijgedragen aan een artikel in het vakblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Herman Sol schreef samen met twee procesregisseurs van de Provincie Gelderland, Aukje Las en Floris Valkenburg, een boeiend verhaal over het programma Steengoed Benutten. Het neemt de lezer mee in de veranderende rol van de provincie bij herbestemmingsopgaven. Het artikel is reeds […]

Rijnkade Arnhem wordt groener en levendiger

Wij zijn trots dat Bureau Ruimtewerk betrokken is bij het project Rijnkade in Arnhem. De Rijnkade wordt sterker, levendiger en groener. Bewoners, ondernemers en overheden gaan samen voor dit mooie resultaat. Onze collega Dinant Hommes is projectmanager bij dit project en geeft in onderstaande link een toelichting. Wil je meer weten? Klik dan hier, hier […]

Burgerinitiatief beloond!

Onlangs hebben de Club van aanjagers, provincie Fryslân, de gemeente Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en stichting de Marrekrite een intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling regio Tsjûkemar. De gebiedsontwikkeling is een mooi initiatief vanuit de samenleving en met de ondertekening van deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap gezet om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Door de […]

TV-programma Steengoed Challenge

Bureau Rekenruimte is nauw betrokken bij het Gelderse programma Steengoed benutten. Vanaf 2 februari is op Omroep Gelderland een nieuwe TV-serie over de Steengoed Challenge te zien. Het TV-programma laat het gezicht van leegstaande gebouwen zien, met daarbij de weg naar behoud en herbestemming. Lees hier meer over het programma.  

Afsluiting van 2018: kerst high-tea!

Bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte hebben een mooi jaar op een goede manier afgesloten. Onder het genot van lekkere hapjes en verschillende soorten thee hebben we de vakantie ingeluid. Op het moment dat iedereen het punt van verzadiging bereikt had, nam Erik het woord om te reflecteren op het afgelopen jaar. Na zijn mooie woorden, […]

Afscheid van onze collega Jaap de Zeeuw

Vorige week hebben wij (na 20 jaar Bureau Ruimtewerk) op ludieke wijze afscheid genomen van onze collega/directeur Jaap de Zeeuw. Jaap is door ons in het zonnetje gezet en er zijn mooie woorden gesproken. Als (mede-)oprichter van ons bureau zijn wij hem veel dank verschuldigd. Samen met Bureau Rekenruimte staan er twee mooie bureau’s met […]

Kennisdag innovatie in dijkverbeteringsland

Een mooie kennisdag voor innovatie in dijkverbeteringsland. Aannemers laten zien hoe het probleem van piping op een nieuwe manier kan worden aangepakt door Verticaal Zanddicht Geotextiel (VGZ). Mooie resultaten bij de maakbaarheidsproeven voor het HWBP-project Dijkverbetering Twentekanaal. Wij zijn best trots op het feit dat we als bureau aan dit innovatietraject mogen bijdragen!    

Lustrumuitje bureau Ruimtewerk

Deze maand bestaat bureau Ruimtewerk twintig jaar, een mijlpaal die de collega’s van bureau Ruimtewerk niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Om het lustrum te vieren is het team in de vroege ochtend van vrijdag 2 november vertrokken richting Gent in België. Daar werd in de middag een bierbrouwerij bezocht, en is de stad zowel […]

Informatiemiddag SteenGoed Benutten

Bureau Rekenruimte is al geruime tijd betrokken bij het provinciale programma SteenGoed Benutten. Als plan-economisch adviseur beoordelen wij de diverse aanvragen en staan wij de provinciale procesregisseurs terzijde bij complexe herbestemmingsopgaven. Op 12 november organiseert de provincie een informatiemiddag over Steengoed Benutten. Wil je meer weten over (de toekomst van) SteenGoed Benutten, de pilots Integrale […]

Verse kracht bij bureau Ruimtewerk!

Op 1 oktober is Laura Jansma bij ons komen werken als projectadviseur. Ze komt vers uit de stedenbouwkundige schoolbanken en is daarmee een mooie toevoeging aan het Ruimtewerk team. Ook ondersteunt ze de planeconomen van bureau Rekenruimte bij hun werkzaamheden. Van harte welkom Laura en veel succes! Wil je meer over Laura weten? Check de […]

De toekomst van herbestemming in het onderwijs

Op donderdag 27 september heeft het symposium van de Stichting Week van het Lege Gebouw plaatsgevonden. Tijdens de Week van het Lege Gebouw worden groepen studenten vanuit verschillende disciplines een week lang ‘opgesloten’ in een leegstaand, vaak monumentaal gebouw, waar zij de taak hebben om een plan te bedenken voor herbestemming van het betreffende gebouw. […]

Monumentale status zichtbaar op gevel

Het kantoor van bureau Ruimtewerk bevindt zich in een monumentaal pand aan de Thorbeckegracht 39, ook wel bekend als ‘Het Pakhuis’. Een schitterende plek om te werken. Vanaf vandaag is deze Monumentale status van ons pand in Zwolle ook duidelijk zichtbaar aan de gevel. Vroeger was dit namelijk een pakhuis, gebouwd in 1900 om koloniale waren […]

Weer een succesvolle brainstorm Steengoed Benutten

In het kader van het provinciale programma Steengoed Benutten heeft er afgelopen donderdag een brainstorm plaatsgevonden in een leegstaand kantoorgebouw uit de jaren zestig. Na een brainstormsessie met als resultaat circa 150 suggesties (rijp en groen), zijn er samen met de provincie, gemeente, eigenaren, een enthousiaste gespreksleider en adviseurs van diverse pluimage binnen een middag […]

Certificaat ISO in de pocket!

In mei van dit jaar heeft bureau Ruimtewerk succesvol de transitie naar ISO 9001:2015 doorstaan. Ons kwaliteitsmanagementsysteem en onze risicobeheersing zijn op orde. Wij zijn altijd bezig met de zoektocht naar kansen, vernieuwing en verbetering. Dit is beloond met een hernieuwde ISO certificering. Mooi nieuws! Ook voor de klant, want daar doen we het uiteindelijk […]

Na 13 jaar is onze ‘klus’ in Oostzaan geklaard

In 2005 zijn wij begonnen in opdracht van de gemeente met de verplaatsingsopgave van het bedrijf Meyn in Oostzaan. Onze opgave was het mogelijk maken van de verplaatsing van het bedrijf Meyn uit de kern van Oostzaan naar een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Oostzaan zelf, in verband met het behoud van de werkgelegenheid. De […]

Vaarsluizen in de Overijsselse Vecht

Samen met de aannemerscombinatie Bouwhuis en Dubbink werken we aan twee vaarsluizen in de Overijsselse Vecht. Om de overlast voor de omgeving te beperken wordt een tijdelijk brug over de Vecht gebouwd. In het filmpje is te zien hoe we dat doen. Mooi om hier als bureau Ruimtewerk betrokken bij te zijn!    

Tussentijdse informatieavonden nieuwe bruggen project A27 Houten-Hooipolder druk bezocht

Rijkswaterstaat en Flow27 zijn momenteel druk bezig met informatieavonden over de nieuwe bruggen bij het project verbreding A27 Houten-Hooipolder. Op drie locaties langs het tracé informeren we de omgeving over de gevolgen voor het ontwerp van het Tracé Besluit van het toevoegen van de bouw van nieuwe bruggen aan de projectscope.  Flow27 is verantwoordelijk voor […]

Mooie opdracht voor Natuurmonumenten

Sinds februari hebben Erik Mateman en Jan Ponsioen een mooie opdracht bij Natuurmonumenten. In het kader van Programmatische Aanpak van Stikstof zijn ze druk bezig voor de gebieden Landgoed Eerde en de Sallandse Heuvelrug. Landgoed Eerde betreft de planvorming en uitvoering van maatregelen om het gebied te vernatten en te verschralen. Voor de Sallandse Heuvelrug […]

SteenGoed Challenge draait op volle toeren

Een tijdje terug hebben wij via onze nieuwspagina een oproep geplaatst om beeldbepalende leegstaande panden in te dienen in het kader van de SteenGoed Challenge. Hoe zat dat ook alweer? Met het programma SteenGoed Benutten werkt de Provincie Gelderland mee aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden om zo gebieden beter te […]

Businessdag Cleantech Tomorrow

Dinsdag 24 april was de Businessdag georganiseerd door Cleantech op vliegveld Teuge. Een Businessdag op het gebied van duurzaamheid om samen met ondernemers, studenten, inwoners en vakgenoten volgende stappen te zetten naar een schone toekomst. Tijdens de Business Challenge dachten honderd hbo-studenten uit de regio mee over circulaire oplossingen voor bedrijfsvraagstukken. Nikki Bos diende namens […]

Bouw van de vispassage te Doesburg is gestart!

Afgelopen zaterdag was het Wereld Vismigratie dag. Een dag waarbij stil werd gestaan bij het bevorderen van de visstand en diversiteit van de vissen overal ter wereld. Bij Doesburg hebben wij in dit kader de start van de bouw gevierd van één van de grootste en meest innovatieve vispassages in Nederland. Op deze schitterende dag […]

Project dijkverbetering Rijnkade in Arnhem

Afgelopen woensdag is de derde informatiebijeenkomst voor de dijkversterking Rijnkade in Arnhem geweest. Dit project uit het hoogwaterbeschermingsprogramma laat zien dat een dijkversterking veel verder gaat dan de constructie van een waterkering. Door de vele belangstellenden waaronder natuurlijk de bewoners en horeca werd enthousiast meegedacht over de plannen.  

Innovatieve vispassage bij Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel realiseert met partners Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente in 2018 een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex van de gemeente Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in […]

Onze werkplek bij Natuurmonumenten

Onze medewerkers Erik Mateman en Jan Ponsioen hebben een nieuwe opdracht bij Natuurmonumenten; het projectmanagement en omgevingsmanagement voor de Programmatische Aanpak van Stikstof voor de projecten Sallandse Heuvelrug, Eerder Hooilanden en Eerde Achterbroek. Vanaf hun werkplek bij Natuurmonumenten op landgoed Eerde (bij Ommen) hebben ze een prachtig uitzicht.

Challenge SteenGoed Benutten

Ken of heb jij een beeldbepalend leegstaand pand en wil je dat daar snel weer een nieuwe bestemming voor komt? Doe dan mee met de Challenge SteenGoed Benutten! Met het programma SteenGoed Benutten werkt de Provincie Gelderland mee aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden om zo gebieden beter te laten functioneren. […]

Recreatievisie De Fryske Marren in de spotlight

In het afgelopen jaar hebben wij voor de gemeente De Fryske Marren gewerkt aan de recreatievisie. In deze visie is uitgewerkt hoe de gemeente aankijkt tegen de recreatieve ontwikkelingen en welke rol zij daarin wil vervullen. Binnenkort wordt de recreatievisie vastgesteld door de gemeenteraad. Om de essentie van de recreatievisie op een andere manier onder […]

Dinant Hommes schittert in aankondigingsfilmpje Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dinant Hommes is als omgevingsmanager actief betrokken bij het project Marswetering Dalfsen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Het doel van dit project is om de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in de regio te verbeteren. Ook worden stuwobstakels voor vissen zoveel mogelijk opgeheven. Fase 1 wordt naar verwachting dit voorjaar afgerond. Fase 2 start […]

Ruimte voor de rivier

Eén van de meest ambitieuze projecten van Rijkswaterstaat is bijna afgerond. In een NOS artikel wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat onder de noemer Ruimte voor de Rivier een aantal prestigeprojecten heeft afgeleverd dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen door rivieren. Ruimtewerk collega’s Jan Ponsioen en Jacob Jan van Burg hebben vele jaren bijgedragen aan Ruimte voor […]

Iedereen was weer kind tijdens de ruimtewerk safari

Op 16 oktober vond de ruimtewerkgroepdag met aansluitend de ruimtewerk safari plaats. De dag stond in het teken van teambuilding en gezamenlijke leerprocessen. De dag begon in een zonnig Ommen, waar een bijna voltallig bureau zich verzameld had in het Wildthout hotel, een prachtige plek. Na een kort welkomstwoord van Dinant gingen we aan de […]