Terug naar nieuwsoverzicht

Inloopbijeenkomst Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Afgelopen maandag 27 januari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Deze bijeenkomst is georganiseerd, vanwege een onlangs afgerond onderzoek door Roenom naar de technische en financiële haalbaarheid van een zonnepark in de oksel van de afslag A7 Drachten-Centrum. Onze collega Michiel de Koning is namens de gemeente de projectmanager van dit project.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is, mits de gemeente initiatiefnemer is. De gemeente wil bewoners al vroeg betrekken bij dit soort initiatieven. En tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de eerste schetsen bekijken. Medewerkers van de gemeente en Michiel gingen met belanghebbenden in gesprek over de locatie, de uitgangspunten, de wensen en ambitie van de gemeente, maar ook over eventuele zorgen of aandachtspunten van bewoners. Het initiatief en de locatie werden door inwoners positief bevonden. De bewoners waardeerden de ambitie van de gemeente om op termijn energieneutraal te worden.