Terug naar nieuwsoverzicht

Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland

“Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland”. Met die woorden opent de Stentor een nieuwsartikel van 27 januari jl.. Stichting de Noordmanshoek hoopt over een paar jaar van een braakliggende akker in Wijhe een mooie groene omgeving te hebben gemaakt, waar een mix van functies te vinden is. Er wordt gewoond op een havezate, gerecreëerd in het groen, voedsel geproduceerd in een voedselbos en duurzame energie opgewekt door 28 duizend zonnepanelen. Aanvankelijk was het idee om alleen een zonnepark te ontwikkelen, maar dit kon op weinig maatschappelijk draagvlak rekenen. In het nieuwe plan blijft het zonnepark behouden, maar nu gestoken in een groene jas. Daarnaast zijn de bewoners veel directer betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Een geslaagd recept voor het creëren van draagvlak.

Naast stichting de Noordmanshoek zijn de Wageningen universiteit en Natuur en Milieu Overijssel betrokken bij het ontwikkelen van het plan. Bureau Rekenruimte voorziet in het benodigde financieel advies ten aanzien van de haalbaarheid van het plan en denkt mee over mogelijke ontwikkelstrategieën. De lokale coöperatie Goed Veur Mekare realiseert de zonneakker. De meeste leden komen uit de buurt. De opbrengsten blijven op die manier binnen de gemeenschap.

De mix van functies en het koppelen van recreatie aan het opwekken van duurzame energie is uniek in Nederland. Het geeft de plek ook een educatieve functie en speelt in op bewustwording. Bezoekers gaan meer nadenken over het belang van de natuur en het opwekken van duurzame energie. Wij zijn trots dat we een steentje mogen bijdragen aan de eerste energietuin van Nederland.
Het artikel in de Stentor lees je hier.