Terug naar projectoverzicht

Woningbouwagenda Zoetermeer

Zoetermeer heeft de ambitie om tot 2030 een groeiopgave van tenminste 10.000 woningen te realiseren. In tegenstelling tot de historische groei, moet dit grotendeels binnenstedelijk vorm gaan krijgen waarbij de bestaande wijken eveneens van een kwaliteitsimpuls worden voorzien. Bureau Rekenruimte heeft samen met en in opdracht van Bureau 073 een ontwikkelagenda opgesteld waarin de duurzame stadsontwikkeling van Zoetermeer is uitgewerkt. Hierin is een aantal ontwikkelclusters gedefinieerd die cruciaal zijn voor het realiseren van de ambitie. Bureau Rekenruimte heeft de financiële ontwikkelstrategie voor binnenstedelijk bouwen voor de bouwagenda geschreven en een inschatting gemaakt van de directe en indirecte revenuen die ontstaan als gevolg van publieke investeringen.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, Matthijs de Kleine helpt u graag verder.