Terug naar projectoverzicht

Detachering

De gemeente ’s-Hertogenbosch doet al enkele jaren een beroep op planeconomische inzet van bureau Rekenruimte. De belangrijkste opgave betreft het vormgeven en begeleiden van het dossier vennootschapsbelasting. Onze planeconomen hebben samen met de gemeente de hier benodigde openingsbalans opgesteld en de afstemming met de Belastingdienst verzorgd. Verder betreffen de werkzaamheden onder andere het actualiseren en herzien van grondexploitaties, het implementeren van een nieuw rekenmodel, het voeren van onderhandelingen met ontwikkelaars en het meeschrijven aan de actualisering van de Nota Grondbeleid. Als onderdeel van het gemeentelijke team van planeconomen leveren wij kwaliteit en helpen wij de gemeente bij financieel-strategische vraagstukken.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons, Matthijs de Kleine helpt u graag verder.