Terug naar nieuwsoverzicht

Werkbezoek Frank Wissink (Heemraadslid) en Rosemarie Amptink (directielid)

Vorige week donderdag hebben Frank Wissink en Rosemarie Amptink een werkbezoek gebracht aan het project: “verleggen leidingen i.v.m. verlenging A15 en verbreding A12”. Tijdens dit werkbezoek heeft Erik Mateman van ons bureau een toelichting gegeven op het omgevingsmanagement en hoe binnen het project is omgegaan met de vele bezwaren van omwonenden als gevolg van de bemaling. Ook zijn zij bijgepraat over de uitvoering, het selectieproces en de samenwerking met Vitens.