Terug naar nieuwsoverzicht

Vaarwegenvisie

Onze collega Erik Mateman heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de vraag of een nieuwe inrichting voor de polder Hegewarren kansrijk is. Ook is onderzocht of het zinvol is om de gebiedsontwikkeling te koppelen met een nieuwe vaarweg naar Drachten. Afgelopen woensdag heeft Provinciale Staten van de provincie Fryslân ingestemd met een vervolgonderzoek. We zijn erg blij met dit besluit van de provincie zodat een volgende stap wordt gezet in het gebiedsproces.