Terug naar nieuwsoverzicht

Uitgewerkt ontwerp dijkversterking Rijnkade (Arnhem) gepresenteerd

Op dinsdagavond 24 november is tijdens een digitale informatiebijeenkomst het ruimtelijke ontwerp voor de dijkversterking van de Rijnkade in Arnhem gepresenteerd. Bureau Ruimtewerk is al vanaf de start betrokken bij het project waarvoor het waterschap Rijn en IJssel de initiatiefnemer en opdrachtgever is. De verkenningsfase (tot eind 2018) heeft eerder geleid tot een voorkeursalternatief met de titel ‘Groene en Levendige Rijnkade’. In de huidige fase van het project, de planuitwerkingsfase, is dit voorkeursalternatief technisch en esthetisch verder uitgewerkt.

Tijdens de informatiebijeenkomst is door de omgevingsmanager en de betrokken landschapsarchitect het ontwerp gepresenteerd. Op onderstaande video is te zien hoe de Rijnkade er na de oplevering van het project uit moet komen te zien.