Terug naar nieuwsoverzicht

Toetsing Ambitiedocument Rijnsweerd op kansen voor vastgoedeigenaar

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met partijen een visie opgesteld voor kantorenpark Rijnsweerd. Het gebied raakt verouderd maar biedt tegelijkertijd ook kansen en ruimte om een schakel tussen de stad en het Utrechts Science Park te worden.

Doel van de visie is dat Rijnsweerd een gebied wordt waar mensen graag komen om te werken, te wonen en te verblijven. Deze visie zal de komende jaren samen met de huidige gebruikers en vastgoedeigenaren worden uitgewerkt en ingevuld.

Bureau Rekenruimte heeft in opdracht van één van de vastgoedeigenaren in het gebied een analyse gemaakt van het ambitiedocument en de mogelijke kansen en aandachtspunten die dit met zich mee brengt voor de opdrachtgever.