Terug naar nieuwsoverzicht

De toekomst van herbestemming in het onderwijs

Op donderdag 27 september heeft het symposium van de Stichting Week van het Lege Gebouw plaatsgevonden. Tijdens de Week van het Lege Gebouw worden groepen studenten vanuit verschillende disciplines een week lang ‘opgesloten’ in een leegstaand, vaak monumentaal gebouw, waar zij de taak hebben om een plan te bedenken voor herbestemming van het betreffende gebouw. Het doel van het symposium was om terug te blikken op 6 succesvolle edities van de Week en om te brainstormen over de toekomst van herbestemming in het onderwijs. Bureau Rekenruimte is betrokken geweest bij meerdere edities om studenten wegwijs te maken in de financiële wereld van herbestemmingsopgaven. Nu was Matthijs de Kleine namens het bureau aanwezig om mee te denken over de toekomst van herbestemming in het onderwijs. Geheel in stijl werd het symposium gehouden in de Lik, de monumentale voormalige gevangenis in hartje Utrecht.

Rijksbouwmeester Floris van Alkemade beet het spits af met zijn presentatie over leegstand, herbestemming en de maatschappelijke opgaven waar zijn aandacht de komende periode naar uit gaat. Zijn voornaamste boodschap was dat er op andere manieren gekeken moet worden naar herbestemmingsopgaven. Er hoeft bijvoorbeeld niet altijd bijgebouwd te worden, je kan ook juist elementen weghalen en daarmee een succesvolle herbestemming realiseren. Bestuurslid van de Stichting Week van het Lege Gebouw Machiel Spaan ging hierop verder. Een nieuwe kijk begint bij ander onderwijs, waarin een meer multidisciplinaire en praktische aanpak centraal moet staan. Studenten moeten meer ‘het veld’ in. Ook presenteerde hij de jubileumpublicatie genaamd “Future proof! Nieuw vakmanschap in herbestemming”. Hierin wordt teruggeblikt op de eerste 5 edities en worden de geleerde lessen in de actuele herbestemmingspraktijk geplaatst.

Na een goede bak koffie werden wij aan het werk gezet. In ronde tafel sessies konden deelnemers met een divers palet aan achtergronden meedenken over de toekomst van herbestemming in het onderwijs. Het was een vruchtbare brainstormsessie met enkele mooie uitkomsten. Bijvoorbeeld dat de schotten tussen de disciplines die zich bezighouden met herbestemming dienen te vervagen. Dit bouwt voort op de roep naar een meer multidisciplinaire aanpak. Er moet meer afstemming zijn tussen gemeenten en provincies over bijvoorbeeld financieringspotjes voor herbestemming. Meer kennis over politiek bij studenten zou het wantrouwen en de onwetendheid die er nu in soms bestaan tussen gemeenten en provincies in de toekomst kunnen wegnemen. Ook werd geopperd dat het concept van herbestemming ‘sexy’ moet worden gemaakt. Dit is slechts een greep uit de uitkomsten van de sessies.

Het was een goede en leerzame bijeenkomst en wij zijn blij dat we als bureau Rekenruimte een steentje hebben kunnen bijdragen. Herbestemming is steeds belangrijker geworden in de afgelopen jaren en de urgentie zal in de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen. Het is zaak om de monumentale panden waar ons land rijk aan is, zo goed mogelijk te blijven gebruiken. Hopelijk kunnen we nog jaren doorgaan met de Week van het Lege gebouw en zijn de komende edities net zo succesvol als de eerste zes!