Terug naar nieuwsoverzicht

Start volgende Fase Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Dit project past binnen de gemeentelijke ambitie om op termijn energieneutraal te worden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is, mits de gemeente initiatiefnemer is. De gemeente wil omwonenden al vroeg betrekken bij dit soort initiatieven en zodoende organiseerde de gemeente de inloopbijeenkomst.

Direct na de inloopbijeenkomst zijn zorgen en aandachtspunten van omwonenden opgenomen en uitgewerkt in het plan van aanpak voor het vervolg. Dit vernieuwde plan van aanpak is samen met een actualisatie van de kosten en baten analyse aan College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Het College heeft dit voorstel vorige week aangenomen en de volgende stap is nu in gang gezet: o.a. verschillende onderzoeken (flora en fauna, geluidsonderzoek, schitteringsonderzoek) en een eerste technische uitwerking van het ontwerp.

Onze collega Michiel de Koning is de projectleider namens de gemeente. Momenteel werkt hij vooral vanuit huis, waarbij hij via o.a. skype veel afstemming heeft met collega’s van de gemeente, maar ook met diverse adviseurs van onderzoeksbureaus en uiteraard Rijkswaterstaat en Liander.