Terug naar nieuwsoverzicht

Mooie opdracht voor Natuurmonumenten

Sinds februari hebben Erik Mateman en Jan Ponsioen een mooie opdracht bij Natuurmonumenten. In het kader van Programmatische Aanpak van Stikstof zijn ze druk bezig voor de gebieden Landgoed Eerde en de Sallandse Heuvelrug. Landgoed Eerde betreft de planvorming en uitvoering van maatregelen om het gebied te vernatten en te verschralen.

Voor de Sallandse Heuvelrug voeren ze een verkenning uit van de mogelijkheden voor een omgevingsproces voor de vernatting van de Westflank. Eén van de grote voordelen van het werken bij Natuurmonumenten is het vergaderen in de openlucht!