Terug naar nieuwsoverzicht

Landgoedontwikkeling Noordmanshoek Wijhe

Bureau Ruimtewerk heeft van Stichting De Noordmanshoek opdracht gekregen om de ontwikkeling van landgoed Noordmanshoek verder te brengen. Sinds een paar jaar werkt deze Stichting in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel aan de realisatie van een landgoed van circa 25 hectare aan de noordkant van Wijhe.

Het landgoed moet de invulling krijgen van een energietuin waar meerdere functies en opgaven samenkomen. Naast een zonnepark wordt bijvoorbeeld gedacht aan biologische landbouw en fruitteelt, een voedselbos en woningen in de vorm van een havezate. Educatie- en recreatiemogelijkheden worden ook onderzocht.

Wij gaan de Stichting ondersteunen bij de verdere uitwerking van de plannen en samen met hen zoeken naar partijen die concreet invulling willen geven aan de realisatie van dit project.