Terug naar nieuwsoverzicht

Innovatie bij dijkversterking Twentekanaal – Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel wil een piping probleem aan de noordzijde van het Twentekanaal oplossen middels het aanbrengen van een Vertikaal Zanddicht Geotextiel over een totale lengte van 1200 meter. Dit is een innovatieve maatregel om te voorkomen dat de dijk instabiel wordt als gevolg van het wegspoelen van zand onder de dijk. Aan de binnenkant van de dijk wordt een smalle verticale sleuf van 5 meter diepte gefreesd. Hierin wordt het geotextiel aangebracht, zie bovenstaand figuur. Het geotextiel is water doorlatend maar houdt zandtransport tegen.

Dit doen wij conform het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP). Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk van twaalf jaar. Binnen het HWBP is een werkgroep POV Piping (Project Overstijgende Verkenning) opgericht die aan de hand van allerlei pilotprojecten bij de verschillende waterschappen, diverse innovatieve technieken met betrekking tot het pipingprobleem tracht te ontwikkelen.

Het waterschap is op zoek naar een techniek waarmee het doek op de juiste diepte, schoon en onbeschadigd in de grond kan worden aangebracht.

Drie aannemers doen hiervoor een zogenaamde ‘maakbaarheidsproef’ op eigen terrein. De aannemers die hierin slagen, kunnen meedoen aan de aanbesteding voor het project langs het Twentekanaal. Dinant Hommes en Nikki Bos verzorgen het omgevingsmanagement voor het Waterschap.