Terug naar nieuwsoverzicht

Informatiemiddag SteenGoed Benutten

Bureau Rekenruimte is al geruime tijd betrokken bij het provinciale programma SteenGoed Benutten. Als plan-economisch adviseur beoordelen wij de diverse aanvragen en staan wij de provinciale procesregisseurs terzijde bij complexe herbestemmingsopgaven.

Op 12 november organiseert de provincie een informatiemiddag over Steengoed Benutten.

Wil je meer weten over (de toekomst van) SteenGoed Benutten, de pilots Integrale wijkaanpak of het SteenGoed Transformatieplein? Kom dan op 12 november naar de Vasim in Nijmegen. Aanmelden kan op onderstaande adres:

https://wonenenruimte.gelderland.nl