Terug naar nieuwsoverzicht

Digitale participatie in tijden van Corona

Liever een eigen auto of een deelauto? Moet het landschap beslist blijven zoals het nu is? Of liever meer burgerinitiatieven of meer sturing door de gemeente?

De afgelopen weken stonden in het teken van het digitale participatieproces van inwoners voor de toekomstvisie van gemeente De Wolden. De coronapandemie vroeg om een creatieve oplossing voor het betrekken van de Woldenaar: Swipocratie!

Aan de hand van beelden, stellingen en dilemma’s konden de inwoners van De Wolden met Swipocratie hun mening geven over de toekomst van de gemeente. Veel Woldenaren hebben ‘geswiped’ waarmee de gemeente een groot deel van haar inwoners heeft weten te bereiken en betrekken. De resultaten zijn van groot belang en vormen voor een belangrijk deel de input van de toekomstvisie. Swipocratie is een creatieve uitkomst voor digitale participatie in tijden van corona.