Terug naar nieuwsoverzicht

Creatieve oplossingen: Mural

In het kader van de Toekomstvisie van gemeente de Wolden zijn de afgelopen weken verschillende brainstormsessies gehouden met circa 60 stakeholders over de toekomst van de gemeente De Wolden.

In de verschillende sessies hebben we gesproken over onder meer de volgende thema’s: de agrariër en zijn omgeving, aanpassen aan het klimaat en prettig wonen in je dorp. De coronacrisis vroeg om een creatieve oplossing voor het houden van deze sessies, en dat is goed gelukt! Met behulp van Mural, wat werkt als een online prikbord, hebben de deelnemers op een interactieve manier kunnen bijdragen aan het onderwerp.

Zoals je kunt zien op de afbeelding hebben de deelnemers zich flink uitgeleefd en is er veel “gepost-it en geplakt”! Een deelnemer zei in het gesprek: “dit is vele  effectiever dan fysiek bij elkaar komen maar wel met hetzelfde resultaat”. Mooi om te  zien dat we ondanks de corona crisis het goede gesprek met elkaar kunnen voeren.