Terug naar nieuwsoverzicht

Businessdag Cleantech Tomorrow

Dinsdag 24 april was de Businessdag georganiseerd door Cleantech op vliegveld Teuge. Een Businessdag op het gebied van duurzaamheid om samen met ondernemers, studenten, inwoners en vakgenoten volgende stappen te zetten naar een schone toekomst. Tijdens de Business Challenge dachten honderd hbo-studenten uit de regio mee over circulaire oplossingen voor bedrijfsvraagstukken.

Nikki Bos diende namens bureau Ruimtewerk een vraagstuk in. De vraag was: Kom met ideeën/aanpak hoe we een wijk integraal kunnen verduurzamen, op het gebied van financiering en draagvlak onder bewoners. Bureau Ruimtewerk en De Ruimte advies zien namelijk mogelijkheden om één woonwijk (in Zutphen) integraal klimaat vriendelijk te maken. Hierbij wordt zowel de openbare ruimte opgepakt als de woningen (zowel woningcorporaties als woningeigenaren). We hebben gekozen voor Zutphen omdat die stad een hoge ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft de ambitieuze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. De studenten hebben creatieve subsidiemogelijkheden aangedragen en motiverende ideeën om bewoners te kunnen overtuigen. Het was een interessante dag met een mooie uitkomst!