Terug naar nieuwsoverzicht

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement presenteren gezamenlijke aanpak voor Toekomst- en Omgevingsvisie gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden is druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het opstellen van een omgevingsvisie een belangrijk speerpunt is in de bestuurlijk periode van 2018 tot 2022 en wil deze visie in samenspraak met zijn inwoners tot stand laten komen. Ook heeft de gemeenteraad aangegeven de fysieke thema’s in de omgevingsvisie te willen uitbreiden met een sociale component. Zo ontstond het idee voor een Toekomst- en Omgevingsvisie. Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement gaan de komende tijd samenwerken om deze visie voor de gemeente De Wolden uit te werken.

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement hebben een aanpak opgesteld waarin een voorstel gedaan wordt voor een uitgebreid interactief proces met de Woldense samenleving. Op dinsdag 10 maart jongstleden en donderdag 12 maart jongstleden is deze aanpak voor het Toekomst- en Omgevingsvisie besproken met eerst de burgemeester en wethouders van de gemeente en vervolgens de gemeenteraad. Er is in zowel het college als de gemeenteraad met enthousiasme gereageerd op het plan van aanpak.

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bent u toch al nieuwsgierig naar de aanpak? U kunt contact opnemen met Erik Mateman van bureau Ruimtewerk of Marlous Rosegaar van Rosegaar omgevingsmanagement.