Artikelen door Harriette Vermeer

Thematijd: Bedrijventerrein ’t Veen in Hattem

Om de 6 weken organiseren wij intern Thematijd. Tijdens dit moment vertelt een medewerker iets over een project waar hij of zij mee bezig is. Afgelopen donderdag 8 april was het de beurt aan Sybold Herder (partner, projectleider). We werden uitgenodigd om op locatie te komen: bedrijventerrein ’t Veen in Hattem. De komende jaren vindt […]

Wonen voor ouderen in Hattem grote stap dichterbij

In Hattem is het prettig wonen. Veel mensen willen hier ook blijven wonen wanneer ze ouder worden en zorg nodig hebben. Er is echter onvoldoende aanbod van geschikte zorgwoningen voor ouderen binnen de gemeentegrenzen. Tot nu! Want op 23 maart werden de schetsplannen voor de vernieuwing van de bestaande woonzorgzone De Bongerd onthuld door eigenaar […]

Digitale participatie in tijden van Corona

Liever een eigen auto of een deelauto? Moet het landschap beslist blijven zoals het nu is? Of liever meer burgerinitiatieven of meer sturing door de gemeente? De afgelopen weken stonden in het teken van het digitale participatieproces van inwoners voor de toekomstvisie van gemeente De Wolden. De coronapandemie vroeg om een creatieve oplossing voor het […]

Integrale verkenning opgaven Overijssels Kanaal

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 16 februari 2021 besloten tot een integrale verkenning van opgaven voor het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte. Dit betekent dat in het vervolg niet alleen onderzoek zal plaatsvinden naar het realiseren van de chemische en ecologische doelen van de Kader Richtlijn […]

Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst

Het project Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst in de gemeente Staphorst gaat na jaren van planvoorbereiding in uitvoering! Het plan maakt onderdeel uit van de landinrichting Staphorst en is gericht op verbetering van de landbouwsituatie. Voor de extreem natte situaties gaan we een aantal watergangen verbreden en komt er een waterberging. Voor de extreem droge […]

Sybold Herder partner bij bureau Ruimtewerk/ bureau Rekenruimte

Met ingang van 1 januari 2021 is Sybold Herder toegetreden als partner bij bureau Ruimtewerk/Rekenruimte. Sybold werkt als project- en procesmanager aan gebieds- en locatieontwikkelingen in met name de stedelijke omgeving. Dinant en Erik zijn blij met de komst van Sybold: “Met Sybold verbreden we onze kennis en ervaring binnen beide bureaus op het gebied […]

Uitgewerkt ontwerp dijkversterking Rijnkade (Arnhem) gepresenteerd

Op dinsdagavond 24 november is tijdens een digitale informatiebijeenkomst het ruimtelijke ontwerp voor de dijkversterking van de Rijnkade in Arnhem gepresenteerd. Bureau Ruimtewerk is al vanaf de start betrokken bij het project waarvoor het waterschap Rijn en IJssel de initiatiefnemer en opdrachtgever is. De verkenningsfase (tot eind 2018) heeft eerder geleid tot een voorkeursalternatief met […]